Особлива інформація

чт, 01/30/2014

08 сiчня 2014 року наказом № 1 виконавчого директора за власним бажанням звiльнено з посади головного бухгалтера Конашук Надiю Дмитрiвну, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

27 сiчня 2014 року наказом № 2 виконавчого директора у зв'язку iз звiльненням з посади головного бухгалтера Конашук Надiї Дмитрiвна призначено в.о. головного бухгалтера Антонюк Любов Максимiвну, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.