Особлива інформація

ср, 06/04/2014

29 травня 2014 року наказом виконавчого директора № 5 за власним бажанням звiльнено з посади в.о. головного бухгалтера бухгалтера Антонюк Любов Максимiвну, термiн перебування 4,5 мiсяцi. Непогашеної судимостi за орисливi та посадовi злочини немає. 29 травня 2014 року наказом № 7 виконавчого директора у зв'язку iз звiльненням з посади в.о. головного бухгалтера Антонюк Любовi Максимiвни призначено в.о. головного бухгалтера Столярук Надiю Василiвну не невизначений термiн. Попереднє мiсце роботи - директор ТОВ "Металтранс". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.