Отчёты

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

 

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

 

2013-04-22 Особлива інформація
  Ухвалою Господарського суду Волинської області від 02 січня 2013 року порушено провадження у справі № 4/5004/1671/12 про банкрутство ПАТ «Ковельсільмаш».

 

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

 

2013-09-18 Особлива інформація
 
2013-10-23 Особлива інформація
  Ухвалою Господарського суду Волинської областi вiд 15 жовтня 2013 року (отримано 21.10.2013 року) введено процедуру санацiї публiчного акцiонерного товариства "Ковельсiльмаш" на 12 мiсяцiв, до 15.10.2013 року.
 
2014-01-30 Особлива інформація
  08 сiчня 2014 року наказом № 1 виконавчого директора за власним бажанням звiльнено з посади головного бухгалтера Конашук Надiю Дмитрiвну, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
  27 сiчня 2014 року наказом № 2 виконавчого директора у зв'язку iз звiльненням з посади головного бухгалтера Конашук Надiї Дмитрiвна призначено в.о. головного бухгалтера Антонюк Любов Максимiвну, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

2014-04-30 Річна інформація

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

 
2014-06-04 Особлива інформація
  29 травня 2014 року наказом виконавчого директора № 5 за власним бажанням звiльнено з посади в.о. головного бухгалтера бухгалтера Антонюк Любов Максимiвну, термiн перебування 4,5 мiсяцi. Непогашеної судимостi за орисливi та посадовi злочини немає.
   29 травня 2014 року наказом № 7 виконавчого директора у зв'язку iз звiльненням з посади в.о. головного бухгалтера Антонюк Любовi Максимiвни призначено в.о. головного бухгалтера Столярук Надiю Василiвну не невизначений термiн. Попереднє мiсце роботи - директор ТОВ "Металтранс". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.