Generated with Avocode.Прямокутник 2 копія 19< /title> Назад у меню

Турбота про персонал

Турбота про персонал

На підприємстві приділяють дуже багато уваги питанням забезпечення виробничого процесу необхідними кадровими ресурсами достатньої кваліфікації та досвідом роботи шляхом співпраці з навчальними закладами, запровадження програм підготовки кадрів та ін.

На базі Ковельсільмаш діють програми перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, що допомагає забезпечувати підприємство кваліфікованими робітниками необхідних професій та сприяє підвищенню професійного рівня спеціалістів та керівників.

З навчальними закладами інших міст та областей ведеться робота із запрошення на роботу співробітників.

Також розроблено та діє цільова програма з метою заохочення молодих спеціалістів на підприємство.